מתי שמים מחיר בפרסום, ומתי לא.

קודם ננתח את תפקידו של המחיר בפרסום 

לפעמים המחיר בא לתת שירות ללקוח – לספר ללקוח כמה הוא הולך לשלם על המוצר/שירות שהוא רוצה. 

לפעמים המחיר בא כהנעה לפעולה מלבד עצם היותו מחיר – כשהמחיר זול או מבצע וכדומה הוא גם מניע את הלקוח לרכוש את המוצר שהוא רוצה.

🪓

כמובן פשוט וברור שכל הדיון סביב אם לציין מחיר או שלא הוא נטו בפרסום משיכה. 

פרסום חשיפה לעולם לא יהיה עם תג מחיר, כשיצויין בו מחיר אוטומט הוא יהפך למשיכה וחזרנו לשיקולים של ההשלכות.

🪓

אם המחיר הוא חלק מהתהליך השיווקי במודעה והוא נועד כדי להניע את הלקוח לפעולת רכישה – ברור שצריך שיהיה מחיר! 

🪓

אם נרצה להציג אוירת מחירים שונה, או לשדר כמות מוצרים גדולה על הרוב מקרה כזה נשים דמקה של מוצרים עם מחיר. 

🪓

אם נרצה לשדר יוקרה וכדומה, או שנחכה שהלקוח ייכנס לחנות וימשש, ואז הוא חצי "קהל שבוי", במקרה כזה לא נפרסם מחיר.

🪓

אם המחיר שלנו יקר ביחס לשוק (כמובן מסיבה מוצדקת), ולא נרצה להפסיד אותו עוד בקריאת המודעה, אלא נרצה את הפניה והאנטרקציה עם הלקוח כדי שנוכל להסביר לו את הערך המוסף שאנחנו נותנים – לא נפרסם מחיר. 

🪓

אם נרצה לחסוך בתהליכי מכירה וקשקשת בשבשת אלא לקבל לקוח חם ומוכן לפעולה, יודע מה הערך שלנו ולמה אנחנו שוים לו מכל סיבה שהיא, נציין מחיר! כך שדוקא מי שמוכן לשלם את המחיר שלנו ומבין אותנו יגיע אלינו, כך נחסוך אנרגיות וקשקושים. 

🪓

אם יש לנו שירותים שהצעת המחיר בהם על הרוב היא בהתאמה לכל לקוח לפי דרישה – לא נפרסם מחיר! על הרוב גם מומלץ לא לפרסם מחיר בסיס כשאחר כך הוא ישתנה בהתאמה לדרישת לקוח, חבל על הכוחות של שאלות ותשובות. 

🪓🪓🪓

כן! כן!!! 

תעשו הרבה הרבה הקבלות בין פרסום לתהליכי מכירה

יש מכירות שמראש נגיד את המחיר, ויש כאלה שרק בסוף. 

בהתאמה לתהליך, בהתאמה לשיקולים המקבילים לשיקולי הפרסום הנ"ל.

תעשו ורק תצליחו. זרייר.

הכותב: יאיר כהן.