דוד בוקשפאן מאמן מנטאלי

דוד בוקשפאן

ייעוץ וליווי לעבור פשיטת רגל בצעד בטוח ורגוע

פרטי התקשרות

קישור לאתר:

הטבה לחברים והפניות

כתבות תדמית לחברי הקהילה במחיר מיוחד

הפניות מתאימות

פושטי רגל ומסובכים כלכלית, בנוסף גם צעירים וצעירות חרדים שמחפשים את עצמם והם שניה לפני שבירת כלים אני רוצה לעצור את שבירת הכלים (פחות העניין של לעצור את החיפוש שלהם או במילים אחרות להחזיר בתשובה וכדומה...)